تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

  • بوسیله admin
  • 4 سال قبل
  • 0

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین میگردد: 

۱-استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم میشوند: 

گروه  1: شهر تهران

گروه ۲: استان های آذربایجان شرقی ، اصفهان ، البرز، خراسان رضوی ، فارس ، قزوین ، گیلان ، هرمزگان ، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران 

گروه ۳: استان های آذربایجان غربی ، کرمان ، گلستان ، سمنان ، زنجان ، قم ، همدان ، مرکزی ، یزد ، بوشهر ، خوزستان 

گروه ۴: استان چهار محال و بختیاری ، کرمانشاه ، لرستان ، خراسان شمالی ، و اردبیل 

گروه ۵: استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، کردستان ، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد 

۲- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جدول مذکور تعیین میگردد.

شهر ها استان ها/گروه بندی استان ها شهر تهراناستان های گروه ۲استان های گروه ۳استان های گروه ۴استان های گروه ۵
مراکز استان ها 100%95%90% 85% 80% 
سایر نقاط استان 90% 85% 80% 75% 

۳- در خصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو انواع مذکور باشند ، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول ۱ پیوست تعیین میشو. در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودروباشند ، مالیات خودرو های بعدی به صورت مقطوع با ۲۵% (بیست و پنج درصد ) افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول اینن دستورالعمل باشند ، با عنایت به توضیحات مذکور ، مالیات خودرهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور ، با ۲۵% افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

۴-مودیانی که در سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته اند ، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد محاسبه میگردد.

۵-در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات هی مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ف صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مذکور نخواهند داشت.

۶-صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۳۹۸ را حداکثر تا پایانن خرداد  1399 پرداخت نمایند.بدیهی استت در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده ، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن میباشد.

۷مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ف وانت بارهای کرایه آژانس ها ، سواری های پلاک سفید  کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسیرانی و وانت بار اینترنتی ، مطابق جداول شماره ۱ پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول میگردد.

۸-مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور و به صورت قطعی علی الحساب ، بر مبنای مدت فعالیت با ۲۰%(بیست درصد) افزایش از جداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل سال ۱۳۹۹ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۲۰%(بیست درصد ) بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۳۹۸ تعیین می گردد.

۹-در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است ، صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ، نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

۱۰- نظر به اینه صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین میگردد ، لذا اعمال مقررات مواد ۱۳۷ ،۱۶۵، ۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند ، مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.