دسته: فرم های مالیاتی

فرم های مربوط به حق تمبر

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
دفتـرتمبر مصرفی وکلا برگ مطالبه حق تمبر (موضوع ماده ۴۸ ق.م.م)

فرم های مربوط به مالیات بر املاک

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
اظهار نامه مالیات بر درآمد اجاره املاک (موضوع ماده های ۵۷ و ۸۰ ق.م.م ) اظهارنامه مالیات اراضی بایر(موضوع ماده۲۲آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن) فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر ( موضوع ماده۲۵آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن)

فرم های مربوط به مالیات بر ارث (قانون قدیم مالیات های مستقیم)

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
برگ تشخیص مالیات برارث (موضوع ماده ۳۰ اصلاحی ق.م.م مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ )  گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات برارث موضوع ماده ۳۱ ق.م.م مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحیه‌های بعدی آن برگ ارزیابی املاک مالیات بر ارث گواهینامه واریز (مالیات برارث)موضوع ماده ۳۵ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶/۳/۱۲ واصلاحیه‌های بعدی آن  برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرایی ماده۲۱۹ اصلاحی […]

فرم های مربوط به مالیات بر ارث (قانون جدید مالیات های مستقیم)

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
اظهارنامه مالیات بر ارث (موضوع ماده ۲۶ ق.م.م) کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده ۳۴ ق.م.م اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ فرم درخواست گواهی […]

فرم های مربوط به مالیات بر حقوق

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود(با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش)

فرم های مربوط به اشخاص حقوقی

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
صورتمجلس در اجرای بند۲ ماده ۹۷اصلاحیه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برگ درخواست ارائه اسناد ومدارک دراجرای بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م برگ در خواست ارائه اسناد ومدارک دراجرای بند ۱ ماده ۹۷ وماده ۲۲۹ ق.م.م برگ اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م فرم درخواست نقل وانتقال سهام گزارش صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م گواهی اقامت […]

فرم های مربوط به مشاغل

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل صورت درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه دوم صورت درآمد و هزینه ماهانه مودیان گروه دوم خلاصه درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه سوم و صورت درآمد و هزینه ماهانه مودیان گروه سوم

فرم های مربوط به وصول و اجرا

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
برگ اجرایی به استناد ماده ۲۱۰ ق.م.م دستور بازداشت اموال پیشنهاد ممنوع الخروجی

فرم های مالیاتی

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
فرم های مالیاتی عمومی فرم های مربوط به وصول و اجرا فرم های مربوط به مشاغل فرم های مربوط به اشخاص حقوقی فرم های مربوط به مالیات بر حقوق فرم های مربوط به مالیات بر ارث (قانون جدید مالیات های مستقیم) فرم های مربوط به مالیات بر ارث (قانون قدیم مالیات های مستقیم) فرم های […]

فرم های مالیاتی عمومی

 • بوسیله admin
 • 6 سال قبل
 • 0
برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی موضوع ماده ۲۴۲ اصلاحی ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برگ مطالبه مالیات تکلیفی (موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۴ ق.م.م) مفاصا حساب مالیاتی اتباع خارجه برای صدور پروانه خروج از کشور/ تمدید پروانه اقامت / تمدید پروانه اشتغال فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الرأس درمورد اشخاصی که مکلف […]
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.