• بوسیله admin
  • 6 سال قبل
  • 0

متقاضیان پلمب دفاتر تجاری با مراجعه به سامانه ثبت شرکتها به آدرس
( http://irsherkat.ssaa.ir )
می بایست نسبت به پذیرش درخواست پلمب دفاترتجارتی اقدام نمایند.
**************
*متقاضی پلمب دفاتر اشخاص حقیقی*
*گام اول :اطلاعات متقاضی پلمب دفتر
دراین گام اطلاعات مربوط به “شخص متقاضی ” وارد میشود .
“نوع شخص متقاضی” انتخاب می شود و براساس نوع شخص متقاضی ، اطلاعات مربوط فرم نیز تغییرمیکند وکاربران باید
اطلاعات مربوط به آن شخص را وارد نمایند .
سپس دیگر اطلاعات همچون “شروع سال مالی” ، “شروع ماه مالی ” و “شروع روز مالی” وغیره به ترتیب وارد
میشود .
نکته ۱ : اطلاعات مربوط به شخص حقیقی با تابعیت ایرانی باید مطابق با کارت ملی آنان باشد .
نکته ۲ : درقسمت ” آدرس محل دریافت دفاتر پلمب شده ” کدپستی متقاضی میبایست دقیق و معتبر وارد شود ،
چرا که پس از ثبت اطلاعات ، دفتر پس از پلمب به این آدرس ارسال خواهدشد .
در آخرنیز “حوزه ثبتی بنگاه تجارتی” ورود اطلاعات میگردد.
پس از ثبت کلیه اطلاعات این گام با استفاده ازکلید ” گام بعدی” میتوان به گام بعد واردشد .
*گام دوم : اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمب
دراین گام ابتدا می بایست “سمت تکمیل کننده اظهارنامه” رامشخص کرد .
پس از ثبت کلیه اطلاعات این گام با استفاده ازکلید ” گام بعدی” میتوان به گام بعد واردشد .
۲
*گام سوم: دفترموردتقاضا
دراین گام نوع “دفتر مورد تقاضا” مشخص “دفترکل و روزنامه ” و همچنین “تعداد برگهای دفتر” و
“تعدادجلد دفتر مذکور ” دراین گام توسط متقاضی معین می شود .
پس از ورود اطلاعات دفتر مورد تقاضا ، میبایست بر روی کلید”ذخیره دفترموردتقاضا” جهت ذخیره اطلاعات کلیک شود .
چنانچه اطلاعات مورد نظر نیاز به حذف داشته باشد میتوان با استفاده از “حذف دفتر موردتقاضا” اطلاعات مربوطه را
حذف نمود.
چنانچه کاربرنیاز به دفاترخاص داشته باشد، )دفاترخاص دفاتری میباشندکه با توجه به الزامات شرکتها وموسسات،توسط
شخص متقاضی تهیه و چاپ میگردد و متقاضی میبایست پس از اتمام مراحل درخواست و تاییدنهایی ، به ادارات
پست مرکزاستان یا شهرستان و در تهران به منطقه ۱۳ پستی واقع در تهران خیابان کارگر جنوبی چهارراه –
لشکرمراجعه و نسبت به تحویل دفاترخود اقدام نمایند.(
میتواند قسمت “دفاترخاص ” را کلیک نماید .
پس از ثبت کلیه اطلاعات این گام با استفاده ازکلید “گام بعدی” میتوان به گام بعد واردشد .
*گام چهارم :تاییدصحت اطلاعات
این گام دارای دو بخش میباشد .”اظهارنامه پلمب دفترتجاری” و “مدارک موردنیاز”
متقاضی میبایست دراین گام صحت اطلاعات خود را تایید نماید . این کار با کلیک کردن درقسمت ” تاییداظهارنامه پلمب
دفتر تجاری و مدارک موردنیاز” انجام خواهد شد .
درگام “مدارک موردنیاز” ، کلیه مدارک موردنیازی که متقاضی میبایست آنرا حاضرنماید مشخص میشود .
*مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقوقی :*
۱ – اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء احدی از مدیران
تکمیل کننده ی سامانه رسیده باشد .
۲ – تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی حسب مورد )در خصوص تغییرات مدیران ، دارندگان امضاء ،
نام ، نوع شخصیت حقوقی و مرکزاصلی(
۳ – تصویر کارت ملی
۳
۴ – )یتلود یقوقح صاخشا صوصخ رد( همان یفرعم ای و دروم بسح همانتلاکو قدصم ریوصت ای لصا
*مدارک مورد نیاز برای شخصیت حقیقی :*
۱ – اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید میبایست به امضاء متقاضی رسیده باشد .
۲ – تصویر کارت ملی و شناسنامه
چنانچه صحت تمامی اطلاعات ازطرف متقاضی مورد تایید واقع شد، بر روی کلید “پذیرش نهایی” کلیک می نمایند
و نسبت به اخذ پرینت “رسید پذیرش اینترنتی” و پرینت “اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی” از سامانه
اقدام می نمایند . و سپس کلیه اطلاعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد .
نکته :
۱ – بعد از نهایی کردن پذیرش اخذ پرینت “رسید پذیرش اینترنتی” و پرینت ” اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی”
الزامی می باشد.
۲ – بعد از ارسال و پست مدارک ، درج بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه الزامی است . این
اقدام را از دفاتر منتخب پستی درخواست نمائید .
۳ – پرداخت هزینه های پلمب دفاتر تجارتی در سامانه به صورت اینترنتی بعد از تائید کارشناس در اداره ثبت
شرکتها و دریافت پیامک توسط متقاضی و با ورود به پیگیری در خواست در سامانه امکانپذیر می گردد.
لازم به ذکر است زمان واریز وجوه به حساب های اعلام شده در از تاریخ دریافت پیامک ۷۲ ساعت می باشد.
۴ – دفاتر پلمب شده بعداز پرداخت هزینه ها در سامانه از طریق پست پیشتاز جهت متقاضی ارسال می گردد،
کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که پس از پذیرش نهایی درخواست ، چنانچه مدارک مورد نیاز درموعد مقرر به ثبت شرکتها
واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهدشد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.