دسته: آموزش

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
دریافت فایل    

بخش ۷: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱(اصلاحی)

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf بخش هفتم آموزش از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد: لازم به توضیح است  بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمبه موجب  دادنامه: ۲۴۶۳ -۲۴۶۲-۲۴۶۱  مورخ  ۱۳۹۸/۸/۲۹ ابطال گردیه است. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱(اصلاحی)

بخش ۶: آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.ق.م

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf بخش ششم آموزش از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد: آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.ق.م

بخش ۵:آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد ارث

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:  آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد ارث

بخش ۴: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد املاک اجاری

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf  از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد املاک اجاری

بخش ۳: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بردرآمد حقوق

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf  از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بردرآمد حقوق

بخش ۲:آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بخش ۱:آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
فایل pdf از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل

آشنایی با قانون مالیات های مستقیم

 • بوسیله admin
 • 5 سال قبل
 • 0
بخش ۱: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد مشاغل بخش ۲ :آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بخش ۳: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بردرآمد حقوق بخش ۴: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد املاک اجاری بخش ۵: آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد […]
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.